beton, water, wegen & werken

bouwhuysch levert projectdirecteur SAAone
bouwhuysch levert projectmanager Aanpak Ring Groningen
bouwhuysch levert adviseur ontwerp Sweco
bouwhuysch levert adviseur procesmanagement Gemeente Amsterdam
bouwhuysch levert hoofd projectenbureau Dura Vermeer
bouwhuysch levert tendermanager Max Bogl
bouwhuysch levert civiele starters voor traineeships
bouwhuysch levert technisch manager Boskalis
bouwhuysch levert technisch manager Hochtief
bouwhuysch adviseur procesbeheersing Advin
bouwhuysch levert hoofd calculatie Bam Wegen
bouwhuysch levert adviseur toezicht Ingeniersbureau van Amsterdam IBA
bouwhuysch levert hoofduitvoerder Heijmans Grote Projecten
bouwhuysch levert omgevingsmanager KWS
bouwhuysch levert projectmanager SAAone
bouwhuysch levert ontwerpleider SAA
bouwhuysch levert adviseur assetmanagement Advin
bouwhuysch levert adviseur wegontwerp Schiphol
bouwhuysch levert Civil3D ontwerper Unihorn
bouwhuysch levert projectleider Van Gelder
bouwhuysch levert werkvoorbereider Renovatie Velsertunnel
bouwhuysch levert projectmanager tunnel Leeuwarden Werpsterhoeke
bouwhuysch levert projectcoordinator bouw Google datacenter
bouwhuysch levert hoofduitvoerder Spooronderdoorgang Leiden - Prorail
bouwhuysch levert senior ontwerpleider wegen Advin
bouwhuysch levert senior wegontwerper A1/A6
bouwhuysch levert projectcoordinator Boskalis
bouwhuysch levert MX/civil3D ontwerper Van Gelder
bouwhuysch levert twee bedrijfsleiders Traffic Service Nederland
bouwhuysch levert kostprijsdeskundige Ballast Nedam
bouwhuysch levert procesmanager Van Oord
bouwhuysch levert tendermanager Van Oord
bouwhuysch levert vestigingsdirecteur Ybys
bouwhuysch levert lid MT Advin

“Invloeden die de toekstomst van het bouwbedrijf bepalen”

Door Marco van der Wijst, Bedrijfsleider BAM Infra Energie & Water

Veel bouwbedrijven bezinnen zich op de organisatie van hun bedrijven of zijn al druk doende met een reorganisatieproces. Aanleiding daartoe is de toenemende concurrentie. Op projecten, verworven op de aanbestedingsmarkt, wordt verlies geleden of nauwelijks iets verdiend. Op bedrijfsniveau worden de slechte resultaten (nog) gemaskeerd door de winst op eigen risicoprojecten. Om op termijn toch concurrerend te kunnen blijven, wordt er naarstig gezocht naar mogelijkheden voor lagere productiekosten. Twee hoofdlijnen worden daarbij gevolgd: innovatie in bouwtechnieken en vergroting van de doelgerichtheid van het bouwproces.

Door de toegenomen concurentie zijn er in de bouwmarkt twee invloeden

Naast de toegenomen concurrentie op de aanbestedingsmarkt zijn er volgens mij in de bouwmarkt twee invloeden die de toekomstige positie van het bouwbedrijf zullen bepalen: de sterkere positie van de klant en de toenemende concurrentie van andere deelnemers in het proces voor de rol van hoofdaannemer als coördinator van het bouwproces. De sterkere positie van de klant zal een verdere druk op de prijzen leggen. De concurrentie ten aanzien van projectcoördinatie van andere procesdeelnemers komt van de projectbewakingsbureaus, de toeleveranciers en gespecialiseerde onderaannemers. Juist door middel van een betere procesbeheersing - en daarmee verlaging van de proceskosten - zal aan die concurrentie het hoofd geboden moeten worden. Een actievere rol van het bouwbedrijf in de ontwikkeling en het ontwerpproces komt daar automatisch bij. De meerwaarde van een professioneel bouwbedrijf zal moeten liggen in meer zekerheid bij lagere proceskosten.

Om de doelgerichtheid van het bouwproces te optimaliseren zijn professionals nodig. Daarnaast zijn er andere veranderingen gaande in de markt en is het goed te weten dat het team van Bouwhuysch voor je klaar staat. De jarenlange samenwerking die ik heb met Bouwhuysch heeft zich al veelvuldig bewezen. Voor elke vraag is gezocht naar een passende oplossing welke gerealiseerd werd. Inmiddels kan ik zeggen dat Bouwhuysch een partner is geworden.

bouwhuysch gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.