beton, water, wegen & werken

bouwhuysch levert projectdirecteur SAAone
bouwhuysch levert projectmanager Aanpak Ring Groningen
bouwhuysch levert adviseur ontwerp Sweco
bouwhuysch levert adviseur procesmanagement Gemeente Amsterdam
bouwhuysch levert hoofd projectenbureau Dura Vermeer
bouwhuysch levert tendermanager Max Bogl
bouwhuysch levert civiele starters voor traineeships
bouwhuysch levert technisch manager Boskalis
bouwhuysch levert technisch manager Hochtief
bouwhuysch adviseur procesbeheersing Advin
bouwhuysch levert hoofd calculatie Bam Wegen
bouwhuysch levert adviseur toezicht Ingeniersbureau van Amsterdam IBA
bouwhuysch levert hoofduitvoerder Heijmans Grote Projecten
bouwhuysch levert omgevingsmanager KWS
bouwhuysch levert projectmanager SAAone
bouwhuysch levert ontwerpleider SAA
bouwhuysch levert adviseur assetmanagement Advin
bouwhuysch levert adviseur wegontwerp Schiphol
bouwhuysch levert Civil3D ontwerper Unihorn
bouwhuysch levert projectleider Van Gelder
bouwhuysch levert werkvoorbereider Renovatie Velsertunnel
bouwhuysch levert projectmanager tunnel Leeuwarden Werpsterhoeke
bouwhuysch levert projectcoordinator bouw Google datacenter
bouwhuysch levert hoofduitvoerder Spooronderdoorgang Leiden - Prorail
bouwhuysch levert senior ontwerpleider wegen Advin
bouwhuysch levert senior wegontwerper A1/A6
bouwhuysch levert projectcoordinator Boskalis
bouwhuysch levert MX/civil3D ontwerper Van Gelder
bouwhuysch levert twee bedrijfsleiders Traffic Service Nederland
bouwhuysch levert kostprijsdeskundige Ballast Nedam
bouwhuysch levert procesmanager Van Oord
bouwhuysch levert tendermanager Van Oord
bouwhuysch levert vestigingsdirecteur Ybys
bouwhuysch levert lid MT Advin

“Co-creatie vraagt om het verlaten van gebaande paden”

Door Aart Bark - Projectdirecteur Heijmans Asset Management Schiphol

De wereldwijde trend is dat steeds meer mensen in stedelijk gebied wonen. Nederland zelf is daar een goed voorbeeld van. Zijn we over 20 jaar nog een land of een stadstaat? Hoe je het ook noemt: feit is, dat we slim en creatief om moeten gaan met het (her)gebruik van ruimte en van materialen. Lifecyle denken lijkt nieuw, maar is van alle tijden. Wel wordt denken in kringlopen steeds noodzakelijker, willen we het leefbaar houden op deze planeet. En de bouwwereld staat daar midden in. Dat betekent dat werken in de bouw zinvol is én kansen biedt.

Complexiteit vraagt om co-creatie

Deze ontwikkeling gaat wel gepaard met complexiteit: infra en bouwwerken zijn steeds minder eenzijdige, op zichzelf staande objecten, maar hebben impact op de omgeving én op de mensen die wonen en werken in die omgeving. Dat betekent dat het bouwproces steeds meer een kwestie wordt van co-creatie, van samenwerken aan oplossingen. Niet alleen tussen opdrachtgever, ontwerper en aannemer, maar ook met de gebruikers.

Samenwerken: een noodzakelijke competentie

Dat vraagt, nee veréist zelfs, mensen die verder kunnen kijken dan hun eigen domein, expertise en werkveld. Want de bouw heeft raakvlakken met vele verschillende stakeholders en daarmee vele verschillende percepties. Dat vraagt om inlevingsvermogen en bereidheid om te denken in andere oplossingen.
En dat is niet gemakkelijk in een wereld, waarin decennia lang reflexen zijn opgebouwd in het omkaderen van verantwoordelijkheden. Het lijkt veilig om je te verschuilen achter een contract. Maar daarmee worden complexe vraagstukken over het op de juiste wijze inrichten van de beperkte en intensief gebruikte ruimte in Nederland er zeker niet eenvoudiger op. Nieuwe tijden vragen om mensen die zich durven committeren aan prestatieafspraken en contractuele kaders, maar die het ook aandurven om samen te kijken naar belangen, risico's en mogelijke oplossingen.

Wat mij persoonlijk aanspreekt, is dat de bouwwereld daarmee ook diverser aan het worden is. Mensen met verschillende achtergronden, zowel van binnen als buiten de techniek, die samen werken aan oplossingen.  Is dat een bedreiging van vakmanschap? Integendeel! Samenwerken vanuit eigen expertise doet juist een veel groter beroep op het vakmanschap van technici dan wanneer iedereen vanuit zijn eigen koker werkt.  En dat is gaaf, want tenslotte willen we toch allemaal bouwen aan een betere wereld.

bouwhuysch gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.