Disclaimer

Bouwhuysch verleent u hierbij toegang tot www.bouwhuysch.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Beperkte aansprakelijkheid

bouwhuysch spant zich in om de inhoud van www.bouwhuysch.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van bouwhuysch.  In het bijzonder zijn alle vacatures op www.bouwhuysch.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan bouwhuysch nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij bouwhuysch en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van bouwhuysch, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

bouwhuysch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Contact

Heeft u meer informatie nodig of u denkt u dat er een fout is gemaakt binnen deze documentatie, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens: 
telefoon: +31 (0)20 2213941 
mail: info@bouwhuysch.nl